تخفیف ویژه!
کد شناسه :94810

اگر خورشيد بميرد

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب  اگر خورشيد بميرد - اثر حاضر دفترچه خاطرات يك سال زندگي در جهان و زماني ديگر است: زمان بيماران تكنولوژي، زمان پيشرفت، اميد و مرزهاي جديد، جهان و زماني كه ما حتي قادر به تصورش نيز نيستيم، ما كه مبتلا به ترس و شكست و سكون هستيم. اين كتاب، همزمان نوعي عدم تفاهم و در عين حال عشق نويسنده و پدرش است؛ يكي با اعتماد به آينده مي نگرد و مي خواهد به سوي ستاره ها پرواز كند و ديگري ترجيح مي دهد ريشه اش را در سنت ها و طبيعتي كه مي شناسد، نگه دارد و آلوده كارهاي خطرناك و بيهوده نشود. كودك به ستاره ها و سياره ها باور دارد و پدر اعتقادي راسخ به زمين دارد و هر انكار قاطع او، دردي جانكاه است و...