تخفیف ویژه!
کد شناسه :14688

روح و زندگي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب روح و زندگي : هدف متن هاي اين كتاب، ارائه ي بخش هاي علمي و تخصصي نظريه يونگ نيست، بلكه مجموعه اي از تحليل ها و بازانديشي هاي يونگ است كه توسط خود او صورتبندي شده و در مجموع با حوزه هايي از مهم ترين عرصه وجود انسانيت پيوند دارد. متن ها براساس موضوع و جهت يابي آنان ترتيب يافته و يك عنوان در بالا و يا در وسط صفحه، چكيده اي مطالب اصل صفحه را بيان مي كند و...