تخفیف ویژه!
کد شناسه :93974

آداب معاشرت و رفتارهاي حرفه اي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب آداب معاشرت و رفتارهاي حرفه اي - آداب معاشرت و رفتار حرفه اي يك هنر است و شما صرف نظر از اين كه به چه كاري اشتغال داريد، به اين هنر نيازمنديد. موفقيت در كار و زندگي تنها مستلزم برخورداري از دانش و صلاحيت خاصي نيست، بلكه ريشه در ايجاد ارتباطات موثر با افراد مختلف دارد. به همين دليل برخي افراد با توجه به تلاش و صلاحيت كمتر از موقعيت بهتري برخوردارند. چرا كه آن ها توانسته اند با اتكا به تكنيك هاي تاثيرگذاري و استفاده از آداب معاشرت صحيح مسير موفقيت را بهتر طي كنند. در واقع بهترين مشاغل و عالي ترين مقامات نصيب كسي نمي شود كه در حرفه اش بيشترين آگاهي و تخصص را دارد بلكه به فردي تعلق مي گيرد كه ضمن مهارت كافي در كسب و كارش بتواند با افراد مختلف ارتباط موثر داشته باشد و...