تخفیف ویژه!
کد شناسه :93954

استحاله جاهاي خالي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب استحاله جاهاي خالي - توي عمرم هزار هزار داستان عجيب و غريب شنيده و ديده ام. از ماجراي مرد خفاشي كه نيمه شب در راهروي طبقه ي پايين خوابگاه ديدند و از پنجره ي طبقه ي چهارم پريد و هيچ اثري از او نماند، زياد نمي گذرد. بارها شده شب بخوابي و روز بعد كه بيدار شدي ببيني در كشوري كودتا شده است، زمين شهري را در خود بلعيده، بزرگترين ساختمان دنيا با خاك يكسان شده اما اين طورش را هيچ وقت نديده و نشنيده ام. مگر مي شود؟ شب برايت پيامك بفرستد كه ده دقيقه ي بعد مي آيم دنبالت؛ اما شب بگذرد و نيايد . صبح از خواب بيدار بشوي و بگويند كه غيب اش زده و تو در انتظار آمدنش بسوزي. ديگر هيچ چيز دست من نيست. از اولش هم دست من نبود و...