تخفیف ویژه!
کد شناسه :93921

ماوراي طبيعي شدن

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب ماوراي طبيعي شدن - با مطالعه اين كتاب خوانندگان خواهند آموخت كه اگر دانش و آموزش صحيح به ما داده شود، ما به معناي واقعي كلمه، فوق طبيعي خواهيم شد. زماني كه بياموزيم چگونه از طريق مراقبه هاي مختلف اين اطلاعات را به كار ببريم، شكل والاتر و ميزان بيشتري از توانايي ها و خلاقيت خود را تجربه خواهيم كرد.خواهيم دانست كه ما توانايي هماهنگي با فركانس فراتر از دنياي مادي و دريافت جريان هاي منسجم و منظم آگاهي و انرژي را داريم. خواهيم دانست كه ما مي توانيم آگاهانه طرح شيميايي مغز خود را تغيير دهيم و تجربه هاي متعالي عرفاني عميقي را تجربه كنيم و...