تخفیف ویژه!
کد شناسه :93915

پرسه گرد

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب پرسه گرد - عنوان مجموعه داستان پرسه گرد، درون مايه ي داستان هاي آن نيز هست. شخصيت هاي لايه هاي گوناگون اجتماع، از پرسه گردي عيني در خيابان ها و محله ها، به پرسه گردي ذهني مي رسند در روياها و كابوس ها. اين پرسه گردها تنهايند، بي پشتوانه ي خانواده و اجتماع و قدرت و دغدغه هاي بيروني شان غم نان و غم عشق و دغدغه دروني شان، غم كيستي و غم چيستي با زبان هايي مختلف در سطوح طبقاتي مختلف، از زبان محاوره ي حاشيه ي شهر تا زبان معيار قشر متوسط ، تا زبان شاعرانه ي اهل كتاب. مضمون مشترك بسياري از اين داستان ها مرگ است به شكل هاي متفاوت و گرايش شخصيت ها به رانه ي مردگي بيش تر است از رانه ي زندگي. اين كتاب بيش از اين كه مجموعه داستاني كوتاه باشد، مجموعه داستاني ست كوتاه كوتاه و دليل اش شايد اين مثال كهن است؛ پرنده اي را گفتند: چرا كوتاه كوتاه مي خواني؟ گفت: آواز بسيار دارم و عمر اندك و...