تخفیف ویژه!
کد شناسه :14599

هزار تو خاطره نگاري هاي دورنمات

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

دورنمات در هزار تو به شرح زندگي خود ازسالهاي طوفاني بعد از جنگ جهان ياول تابه نويسندگي اش ر سال هاي راز جنگ سرد پرداخته است، آن هم با همه جوانب علمي - انديشي اش به عنوان نويسنده، نقاش تاريخ دان، اسطوره و ستاره شناس. اين ديد جامع نگر هرباره ترغيبش مي كند هنگام بازنگري ر منزلگاه هاي زندگي خود، مجالي نيز براي باريك بيني ر حوزه اين يا آن دانش به خود بدهد و اساسا هستي انسان را ، با همه تزلزل ها كژتابي هاي آن، در چهارچوبي كائناتي ببيند و از رويدادهاي البته بيشتر پر بحران و وحشت زمانه خود هر باره تمثيلي عام بسازد. بر همين اساس، تحليل اسطوره يوناني - رومي هزارتو فصلي كانوني از اين كتاب است .