تخفیف ویژه!
کد شناسه :93879

جنگجوي درونت را بيدار كن

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب جنگجوي درونت را بيدار كن - حقيقت اين است كه براي هيچ كدام از ما زندگي مانند ديگري نيست. هيچ كدام از ما در فرصت هاي برابر با ديگران نيستيم. زندگي با همه ما به يك گونه رفتار نمي كند و از لحظه تولد تا مرگ براي هركدام از ما متفاوت عمل خواهد كرد. اين كتاب نيز با تكيه بر همين نگاه و بر اساس مطالعات، پرسش گري ها و تجربيات من در گذار از مراحل سخت گذشته تا امروز نگاشته شده تا كمك كند هر كدام از ما كه خواستار تغيير و دوام آوردن هستيم؛ خودمان را بهتر بشناسيم و براي دستيابي به آن ها از طريق درست و اصولي تلاش كنيم به جاي تمركز بر ديگران بر خودمان متمركز باشيم و آسان ترين راه هاي دستيابي به اهداف خود را بشناسيم. اين كتاب راهنمايي خواهد بود براي كساني كه مي خواهند به تنهايي قوي باشند و نترسند و قدم در مسير تعالي و قهرماني بگذارند و...