تخفیف ویژه!
کد شناسه :93868

تصويري انديشيدن

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب تصويري انديشيدن - دكتر «تمپل گراندين» دانشمندي باهوش در زمينه علوم جانوري است كه نزديك به يك سوم تمام ابزارهاي وابسته به حمل و نقل چهارپايان در ايالات متحده آمريكا را طراحي كرده است. افزون بر اين، به طور گستره اي درباره اتيسم سخنراني مي كند زيرا كه خودش هم اتيسم دارد. زني كه به شيوه اي نا آشنا مي انديشد، احساس مي كند و جهان پيرامون خود را تجربه مي كند. در اين كتاب استثنايي، او از سرزمين اتيسم گزارش مي دهد. از ديدگاه دو گانه يك دانشمند و يك فرد داراي اتيسم خود را بيان مي كند. وي از تجربه جهان اتيسم از سوي ساكنانش سخن مي گويد و از چگونگي پل زدن خود براي گذر از مرزها و نشان دادن كاركرد ساكنان جهان ديگر سخن مي گويد و...