حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :13342

الفبای تغییر می خواهم تغییر کنم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

رسیدن به این حس درونی که من می خواهم تغییر کنم! نیاز به الفبایی دارد که فرد بایستی آنها را بداند ودرک کند، اگرچه عده ای خود را دانای کل می دانند اما انسانی که دغدغه خودشناسی دارد همیشه احساس می کند که بایستی از جایی برای تغییر کردن شروع کند ، بایستی فرهنگ و ادبیاتی را بیاموزد که در این کتاب تلاش می کنیم، الفبای تحول و تغییر را از بزرگترین استاد انسان ، یعنی طبیعت فرا بگیریم و این دست نوشته ها، آغازی برای زن تلنگری به گاردهای ذهنی خودمان می باشدد، طوری که ابتدا عزت نفس خویش را بازیابیم و با اعتماد به نفسی متعادل ، دل در گرو تغییرات اساسی برای رسیدن به انسانی با کیفیت بسپاریم.