تخفیف ویژه!
کد شناسه :93862

قانون گلدون

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب قانون گلدون - يك ضرب المثل قديمي مي گويد: هر چه بكاري همان را برداشت خواهي كرد. همان طور كه در طبيعت هر چيزي بكاريم حاصلش را برداشت مي كنيم. در مورد ما هم اين قانون صدق مي كند. نتيجه ي اعمال ما، حاصل كاري است كه در حال انجام دادنش هستيم. اگر در زندگي تلاش نمي كنيم و اهداف روشني نداريم. طبيعي است كه به هدف دلخواهمان نرسيم و در مسير زندگي، مثل برگي بر روي رودخانه به هر سمتي كشيده شويم و...