حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :3367

فرهنگ توصیفی زبان شناسی اجتماعی

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب فرهنگ توصیفی زبان شناسی اجتماعی - مطالعه تاثیر هنجارهای فرهنگی و اجتماعی بر چگونگی کاربرد زبان آن قدر جذاب بوده است که پس از گذر سال ها گسترش یافته و یکی از حوزه های میان رشته ای را به بررسی هایی اختصاص داده است که در آن مطالعات جامعه شناختی همپای مطالعات زبان شناختی صورت می گیرند و حقایق جالب توجهی درباره رابطه میان زبان و جنبه های اجتماعی کاربرد آن کشف می گردند. برای گزینش اصطلاحات موجود در فرهنگ توصیفی حاضر از دو ملاک اصلی بهره گرفته شده است: نخست، مجموعه اصطلاحاتی که در معتبرترین نوشته های فارسی در این حوزه به کار رفته مصطلح شده اند و دوم، مجموعه ای از پرکاربرد ترین اصطلاحاتی که در معتبرترین درسنامه های این شاخه از زبان شناسی در متون غیر فارسی آمده اند و واژگان این حوزه را تشکیل می دهند و...