تخفیف ویژه!
کد شناسه :47170

ابوالعلا معری در بوته نقد ادب تطبیقی

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب ابوالعلا معری در بوته نقد ادب تطبیقی : ابوالعلاء اندیشمندیست که بر روی بسیاری از بزرگان جهان تاثیر به سزایی داشته است؛ او در انواع دانش ها صاحب نظر بود. معروب است که رساله الغفرانش را در پاسخ به نامه ی دوستی بنام ابوالحسن علی بن منصور معروف به ابن قارح است و آن شرح سفر خیالی دوست اوست از زبان ابن قارح به جهان برزخ و دیده هایش از آن و...