تخفیف ویژه!
کد شناسه :93805

دختر خوب-زندگي پنهاني مادرم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب دختر خوب(زندگي پنهاني مادرم) - «جازمين دارزنيك» در پنج سالگي همراه با خانواده اش ايران را به مقصد آمريكا ترك كرد و در حالي بزرگ شد كه چيز زيادي از گذشته ي خانواده اش نمي دانست. در بيست و چند سالگي وقتي به مادرش كمك مي كرد وسايلش را براي اثاث كشي از يك خانه جمع كند، عكسي ميان يك دسته نامه ي قديمي يافت. دختر توي عكس مادر «جازمين» بود در لباس عروسي، اما كنار او مردي ايستاده بود كه جازمين قبلا هيچ وقت او را نديده بود و...