تخفیف ویژه!
کد شناسه :93802

هيچ ملاقاتي تصادفي نيست(رقعي)

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب هيچ ملاقاتي تصادفي نيست - اين داستان سفر دراز يك صوفي جوان و دوست همراهش است كه ذهني به هم ريخته داشت. بدون اين كه چيزي همراه خود داشته باشد در جست و جويي كه نمي دانستند چه بر سرشان خواهد آمد، فقط متكي به روزي اي بودند كه قسمت شان خواهد شد. در طول هفت روز سفر بي آن كه پول، غذا، لباس و مهم تر از همه چيز برنامه اي داشته باشند، شهر به شهر سفر كردند و در آخر وقتي به جايي كه شروع كرده بودند، بازگشتند ديگر هيچ كدام مثل سابق نبودند. آيا ممكن بود انسان فقط در هفت روز تغيير كند؟ تقدير مي توانست از نو نوشته شود؟ البته كه مي توانست همه چيز در هفت روز تغيير كند و...