تخفیف ویژه!
کد شناسه :3368

فرهنگ توصيفي نشانه شناسي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

در چنددهه اخير ، گستره نشانه شناسي وكاربرد آن در بررسي انواع نظام ارتباطي موجب شده است تا نشانه شناسي در حوزه هاي مختلف علوم انساني ، به ويژه رسانه، رواج يابد. در فرهنگ تخصصي نشانه شناسي تلاش شده است اصطلاحات تخصصي رايج در حوزه نشانه شناسي ، به علاقمندان اين علم ميان رشته اي معرفي گردد. مدخل ها به ترتيب الفباي فارسي با ذكر معادل انگليسي ارائه شده اند.