تخفیف ویژه!
کد شناسه :93742

بينوايان

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب بينوايان - «ژان والژان» شاهد چنين دگرگوني هايي سريع بود. «كوزت» را مي ديد كه كنار او پر درآورده. نخستين باري را به خاطر مي آورد كه كوزت با آن پيراهن موج اطلسي سياه و كلاه كرپ سفيد، خندان و شاداب با پدرش خانه را ترك مي كرد. آن گاه دست در بازوي او افكند و پرسيد: پدر لباسم چگونه است؟ و ژان والژان با آهنگي تلخ كه شبيه صداي مردي آرزومند بود، پاسخ داد: خيلي زيبا شده اي... «ويكتور هوگو» به تصديق تمام نويسندگاني كه از قرن نوزدهم قدم به دنياي ادبيات گذاشتند يكي از برجسته ترين نويسندگان تاريخ به شمار مي آيد كه مجموعه كتاب هايش را مي توان دايره المعارفي كامل دانست. آثار او كه اكنون بيش از حدود دو قرن از زمان مرگش مي گذرد هنوز هم از جمله شاهكارهاي ادبيات به شمار مي آيد و...