تخفیف ویژه!
کد شناسه :93732

معماري اسلامي ايران در دوره ايلخاني

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب معماري اسلامي ايران در دوره ايلخاني - هجوم مغولان در قرن هاي سيزدهم و چهاردهم ميلادي آبادي هاي ايران را به ويراني كشيد، ولي ديري نپاييد كه بناهاي تازه بر خاكستر شهرهاي پيشين برافراشت. اين كتاب، نمودار پايورزي و استواري فرهنگ اين سرزمين در برابر سيل حادثات است و نيز نشان مي دهد كه سبك معماري و زينت كاري بناها هرگز از رشد باز نمانده است. پس از مرور تاريخ دوره ايلخانان در ايران، درباره سبك معماري اين دوران در اين كتاب بحث مي شود و سرانجام فهرستي دقيق از بناهاي تاريخي سراسر ايران به دست داده مي شود و...