تخفیف ویژه!
کد شناسه :13574

اصول فرم و طرح

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب اصول فرم و طرح : هنگامي كه با ابزار، وسايل و مواد مختلف به دنبال خلق آثار تصويري، بافتني يا سه بعدي هستيم، نشانه ها يا شكل ها خود به خود به وجود مي آيد. در اين جريان، بدون وقوف به چگونگي و علت تصميم خود، درباره زيبايي يا جاذبه آنها قضاوت مي كنيم. احساسات و عواطفي كه در اين روند كار دخالت مي دهيم، به نوعي بيان هنري مي انجامد كه بازتاب شخصيت ما به صورت ذوق و علايقمان است و...