حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :13574

اصول فرم و طرح

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب اصول فرم و طرح : هنگامی که با ابزار، وسایل و مواد مختلف به دنبال خلق آثار تصویری، بافتنی یا سه بعدی هستیم، نشانه ها یا شکل ها خود به خود به وجود می آید. در این جریان، بدون وقوف به چگونگی و علت تصمیم خود، درباره زیبایی یا جاذبه آنها قضاوت می کنیم. احساسات و عواطفی که در این روند کار دخالت می دهیم، به نوعی بیان هنری می انجامد که بازتاب شخصیت ما به صورت ذوق و علایقمان است و...