تخفیف ویژه!
کد شناسه :93655

اثرهاي رسانه ها 1-پيشرفتهاي نظريه وپژوهش

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب اثرهاي رسانه ها 1-پيشرفتهاي نظريه وپژوهش - اثر حاضر، جامع ترين و به روزترين كتابي است كه در مورد اثرهاي رسانه هاي قديم و جديد تدوين شده و شامل جديدترين تغييرات نظري و روش شناختي و همچنين تغييرات ناشي از ورود و استفاده از رسانه هاي جديد است. بدين ترتيب اين مجموعه در حكم يك فرهنگنامه اثرهاي ارتباطات است كه علاوه برمباحث پر سابقه، مانند برجسته سازي و كاشت اثرهاي فرهنگي و نظريه هاي شناخت اجتماعي و اقناع ، كه با توجه به تغييرات تكنولوژيك در رسانه ها و ابزارهاي ارتباطي بازنگري شده اند. مباحث خاص و جديد ارتباطات مانند پيكارهاي ارتباطي، ارتباطات بازاريابي، ارتباطات سلامت، اثرهاي اينترنت و اثرهاي تلفن همراه را نيز در برمي گيرد و...