تخفیف ویژه!
کد شناسه :93490

سرگذشت فكري شاهرخ مسكوب

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب سرگذشت فكري شاهرخ مسكوب - «شاهرخ مسكوب» در سال 1304 در شمال بابل به دنيا آمد. اصل و نسب او از شمال و كاشان است. ولي شاهرخ در اصفهان بزرگ شد. كتاب سفر در خواب وصف حال و هواي اصفهان و اولين احساس هاي نوجواني اوست. براي مسكوب اخلاق جوهري بود از ميراث دنياي حماسي و از ايران قرن چهارم و پنجم هجري. يك جنبه اين اخلاق آزادمنشي و حس داد بود كه به خاطر آن ها مسكوب انواع ناعدالتي و تنگنا و شكنجه جسمي و روحي را با بردباري و وقار تحمل كرده بود و مي كرد و نه اين كه اين ها را حس نكند. هر كس با آثار او آشنايي داشته باشد مي داند چه اندازه زخم پذير بود و چقدر دنياي روحي شاهرخ دنيايي متلاطم از احساس و درد بود و...