تخفیف ویژه!
کد شناسه :93472

هيچ چيز كافي نيست

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب هيچ چيز كافي نيست - بيشتر اين كتاب از حافظه ي من نوشته شده است. براي رويدادهايي كه در آن ها حضور نداشته ام، به گفت و گو ها و مصاحبه هايي با اعضاي خانواده، دوستان، فاميل و همسايگان و همكاران مراجعه كرده ام. من صحبت ها را طبق آن چه شخصا به ياد دارم و ديگران به من گفته اند بازسازي كردم. جايي كه گفت و گو ها ظاهر مي شوند. هدفم اين بوده كه به جاي ارائه نقل و قول هاي كلمه اي، جوهر مكالمات را بازسازي كنم. همچنين به اسناد قانوني، صورت حساب هاي بانكي، اظهار نامه هاي مالياتي، مجلات خصوصي اسناد خانوادگي، مكاتبات، ايميل ها، پيامك ها، عكس ها و سوابق ديگر استناد كردم و....