تخفیف ویژه!
کد شناسه :93471

در جستجوي جلال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب در جستجوي جلال - بخشي از كتاب: «اسماعيل فصيح» كه دوستان نزديك و اعضاي خانواده ناصر صدايش مي زدند، درباره كودكي هايش مي گفت: سال 1313 به دنيا آمدم و فرزند خانواده ي ارباب حسن بودم كه در محله ي درخونگاه تهران زندگي مي كرديم. پدرم نزديك سه راه شاه پور مغازه ي خواربار فروشي داشت كه داراي دو حياط بزرگ بود. شامل اتاق هاي زيادي مي شد و برادرهاي بزرگم كه ازدواج كرده بودند در آن جا زندگي مي كردند. خواهرم هر از چندگاهي، كتاب هاي مختلفي مي گرفت و برايم مي خواند، مثل كتاب هاي «الكساندر دوما»پس از آن كه ارث پدر بين فرزندان اش تقسيم شد، من سهمي نخواستم. مادرم به من سه هزارو دويست تومان كمك كرد و با همان پول رفتم آمريكا و...