تخفیف ویژه!
کد شناسه :93468

مفهوم چرخ لنگر درسازمان ومديريت

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب مفهوم چرخ لنگر درسازمان ومديريت - از اواخر قرن بيستم و اوايل هزاره سوم با پديد آمدن اينترنت و جهاني شدن تجارت و تشديد رقابت، تغييراتي در نحوه كسب و كار به وجود آمد. به طوري كه بسياري از شركت هاي موفق و بزرگ با اين پرسش رو به رو شدند كه چگونه موقعيت خود را در دنياي تجارت حفظ كرده و در عين حال راهي براي بهتر شدن موقعيت خود پيدا كنند. در چنين شرايطي «جيم كولينز» پس از چند دهه تحقيق يا ابتكاري جديد موضوع استفاده از چرخ لنگر را در سازمان و مديريت مطرح كرد. نويسنده در اين كتاب داستان هايي از چندين شركت موفق را به تصوير مي كشد كه رهبران آن ها با استفاده از كارآفريني، با اتخاذ تصميمات خوب و مناسب، به پيشرفت هاي قابل توجهي دست يافته اند و...