حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :13489

اقتصاد توسعه-از فقر تا ثروت ملل

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب اقتصاد توسعه-از فقر تا ثروت ملل : وظیفه اساسی توسعه عبارت است از بررسی امکان رهایی اقتصادهای روبه توسعه از فقر. در این مورد باید تاکید عمد، بر کشورهای رو به توسعه کم درآمدی باشد که به شدت با فر روبه رو هستند. اقتصادهای کم درآمد جهان در دنیای امروز چه گونه می توانند در مسیر توسعه اقتصادی پایدار قرار گیرند و...