تخفیف ویژه!
کد شناسه :13489

اقتصاد توسعه-از فقر تا ثروت ملل

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب اقتصاد توسعه-از فقر تا ثروت ملل : وظيفه اساسي توسعه عبارت است از بررسي امكان رهايي اقتصادهاي روبه توسعه از فقر. در اين مورد بايد تاكيد عمد، بر كشورهاي رو به توسعه كم درآمدي باشد كه به شدت با فر روبه رو هستند. اقتصادهاي كم درآمد جهان در دنياي امروز چه گونه مي توانند در مسير توسعه اقتصادي پايدار قرار گيرند و...