تخفیف ویژه!
کد شناسه :93454

تهران البرز

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب تهران البرز - مجموعه مقالات گردآمده در اين كتاب، حاصل مطالعاتي جغرافيايي درباره تهران و واقعيت شهرنشيني در ايران است. پژوهش هاي برنارد «هوركارد» درباره جغرافياي ايران اساسا به چگونگي بروز جهش در جغرافياي كشور ما مربوط مي شود، چگونه كشور پنجاه هزار روستا، به ايران شهرها و به ويژه ايران تهران تبديل شده است. بنابراين، اين بررسي ها در عين حال به شهر تهران و همچنين به نقش پايتخت در ناحيه ي خود و به ويژه در البرز مركزي، البرز تهران و به واقعيت شهري از ديدگاه جمعيتي و سياسي نظر دارد. زيرا انقلاب ايران با بروز اين جهش عميق در فضا و در جامعه ايراني مقارن بوده است و...