حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :10652

زندگی روزمره ی دستان تهی شهری

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب زندگی روزمره ی دستان تهی شهری : کتاب حاضر کندوکاوی است درباره ی زندگی روزمره ی تهی دستان شهری در سال های پس از (انقلاب اقتصادی) در ایران. دورانی که زیست اجتماعی و معیشتی گروه های فرودست جامعه با شدت و حدت در معرض تهاجم بازار قرار گرفت. در اواخر دهه ی هشتاد خورشیدی بود که موج جدیدی از پوپولیسم جامعه را برای یک دگرگونی سریع و ضربتی بسیج کرد و...