تخفیف ویژه!
کد شناسه :93428

ماهي سياه كوچولو

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب ماهي سياه كوچولو - شب چله بود. ته دريا ماهي پير دوازده هزارتا از بچه ها و نوه هايش را دور خودش جمع كرده بود و براي آن ها قصه مي گفت: يكي بود يكي نبود. يك ماهي سياه كوچولو بود كه با مادرش در جويباري زندگي مي كرد. اين جويبار از ديواره هاي سنگي كوه، بيرون مي زد و ته دره روان مي شد. خانه ي ماهي كوچولو و مادرش پشت سنگ سياهي بود؛ زير سقفي از خزه. شب ها دوتايي زير خزه ها مي خوابيدند. ماهي كوچولو حسرت به دلش مانده بود كه يك دفعه هم شده، مهتاب را توي خانه شان ببيند! مادر و بچه، صبح تا شام، دنبال همديگر مي افتادند و گاهي هم قاطي ماهي هاي ديگر مي شدند و تند تند تو يك تكه جا، مي رفتند و برمي گشتند و...