تخفیف ویژه!
کد شناسه :93379

عقل سليم در حقوق

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب عقل سليم در حقوق - ما در حقوق، با نهادهايا انجمن هايي سرو کار داريم که شخصيت متمايزي براي خود شکل داده اند و ائتلافي که از شخصيت هاي فردي شرکا به وجود آمده است، با کناره گيري هريک از اعضا منحل نمي شود. ما نمي توانيم درگير جزئيات پيچيده دکترين ها درباره مؤسسات و انجمن ها شويم: آنچه مايلم نشان دهم، تأثير تأييد حقوقي شخصيت در نهادهاي جمعي است که اگرچه متشکل از افراد هستند، اما به عنوان يک موجوديت واحد و يکپارچه محسوب مي شوند. اغلب وحدت ارگانيک از سوي دولت به چنين مؤسساتي اعطا مي شود. در چنين مواردي، اما جامعه مشترک المنافع عموما آنچه را که قبلا به وسيله مراودات اجتماعي مهيا شده تأييد کرده و به رسميت مي شناسد. براي مثال، انجمن هاي تاريخي مانند شهرها يا کليساها براي تشکيل خود به توافق صريح يا کمک مالي نياز ندارند، اما مستلزم يک هدف ثابت هستند مانند سازماندهي زندگي شهري ويا مراسم معنوي در يک مکان خاص و...