تخفیف ویژه!
کد شناسه :93328

بوي خوش كوهستان غريب

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب بوي خوش كوهستان غريب - فقراي بي جربزه تفنگ هايشان را زمين گذاشتند و كشور را به دست كمونيست ها دادند. منظورم اين نيست كه چون آن ها ترسو هستند، فقير شده اند. حرفم اين است كه فقر جربزه آدم را نابود مي كند. كتك خوردن، پايمال شدن حق و حقوق و تحت سلطه ظلم بودن، دردناك است اما فقر دردي ست جانكاه، چرا كه فقرا ناگزير بايد براي مزايايي اندك، خود را در خطر رنج و آسيب و مرگ بيفكنند. مجموعه داستان بوي خوش كوهستان غريب، داستان سال هاي پس از جنگ ويتنام و تاثيرات آن را بر ويتنامي ها روايت مي كندكه از سرزمين مادري خود رانده شده و با سرزمين وفرهنگي بيگانه خو مي گيرند و...