تخفیف ویژه!
کد شناسه :38053

درقلمرو مرگ

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب درقلمرو مرگ : درقلمرو مرگ برگزیده ای از بهترین داستان های گوتیک جهان شمره می شود که مرکزیت خود را مضمون مرگ قرار داده است. شاید امروزه کمتر کسی داستانی گوتیک بنویسد، اما حتا خرده گیرترین منتقدانی که در پذیرش ادبیات گوتیک در مقام ژانری ارزشمند دچار تردیدند، معترف اند ککه تاثیر مکتب گوتیک حتا امروزه نیز در انواع ادبی حاضر به شکلی پراکنده و پنهان به چشم می خورد و...