تخفیف ویژه!
کد شناسه :93266

شخصيتهاي مانا 20-ستارخانه

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب شخصيتهاي مانا 20-ستارخان - در تاريخ هر ملتي، نام هاي برخي کسان با جنبش هاي اجتماعي آن ملت و نيز با آرزوها و آرمان هايشان در پيوند است. در انقلاب مشروطيت ايران، که مي توان آن را يکي از مبادي تاريخ معاصر ايران دانست، بر بنياد حضور مردم، تحولي بنيادين در انديشه و کنش ايرانيان شکل گرفت. انقلاب مشروطيت از رويدادهايي بود که به تعبير علي شريعتي تغيير رفتار تاريخ را در تاريخ ايران رقم زد. انقلاب مشروطيت توان تغيير دهندگي توده ايراني را به نمايش گذاشت. رعيت ايراني به ملت بدل شده بود و همه لايه هاي جامعه در ساختن تاريخ اين دوره برخاسته بودند. نيروي ملي مجاهد، که بر بستر ضرورت پاسداري از نظم سياسي جديد شکل گرفته بود، نمودار حضور پرتأثير پايين ترين لايه هاي جامعه ايراني بود و...