تخفیف ویژه!
کد شناسه :53597

پهلوان نامه

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

واژه پهلوان ر اصل یعنی «مرد پارتی» و پارت ها یک گروه از آریایی های باستان بوده اند. از دورانهای بسیار باستانی تا به امروز واژه پهلوان در فرهنگ ایرانی حضور داشته است. پهلوانان را هم در افسانه ها و شعر و ادبیات فارسی می توان سراغ گرفت و هم تاثیر و اهمیت آنان را در تاریخ ایران می توان ملاحظه کرد. پهلوان نامه مجموعه مقاله هایی است که هم درباره پهلوانان افسانه ای بحث می کند و هم پهلوانان اهل ورزش بوده اند، برخی از مقاله های پهلوان نامه هم به ورزشهایی نظیر کشتی گرفتن و تیراندازی می پردازد. مجموعه ده مقاله ای که در این کتاب عرضه شده است و هر یک نخستین بار است که منتشر می شود و همگی در خصوص پهلوانی و پهلوانان است.