تخفیف ویژه!
کد شناسه :93233

شكست معلم بزرگ زندگي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب شكست معلم بزرگ زندگي - کساني که از شکست مي هراسند پيشاپيش، نتيجه واقع نشده را به خود تلقيي مي کنند. بنابراين براي رسيدن به موفقيت گام بر نمي دارند. آن ها گويا نمي دانند که شکست بخشي از فرآيند موفقيت است و نمي توانند بدون آن پيروز شوند در واقع تفاوت موفقيت و شکست در تفسير اتفاقات و عکس‌العمل‌هاي افراد در ارتباط با آن هاست. افراد موفق از تجربيات و درس هاي شکست براي رسيدن به هدف استفاده مي کنند. اما انسان هاي معمولي در برابر شکست مقاومت مي کنند و درس و تجربه لازم را از دست مي دهند. پس بدان که هر شکست و ناکامي، دانش و بينش لازم براي رشد و پيشرفت را به تو مي دهد. و تنها کساني شکست را تجربه مي کنند که پس از ناکامي، از تلاش بيشتر و بررسي دلايل آن دست مي کشند. نگذار که شکست تو را از رسيدن به خواسته هايت باز دارد و مانع از خوب زندگي کردن تو گردد. چون پيروزي بر بسياري از شکست ها و يا غلبه ي ناکامي ها بر تو، در موارد زيادي به انتخاب تو بستگي دارد و...