تخفیف ویژه!
کد شناسه :93229

خواجه نصرالدين دردسرساز

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب خواجه نصرالدين دردسرساز - بخشي از كتاب: نام مرا مي خواهي بداني؟ پس گوش بدار، تو ديشب را در کنار خواجه نصر الدين به روز آورده اي، زيرا که من خواجه نصرالدينم،. همان که آرامش برهم مي زند و جدال ها بر پا مي کند، همان که نامش را در هر گوشه جار مي زنند و ميدان هاي پرجمعيت و هفته بازارها را پر مي کنند، همان که براي سرش قيمت هاي گزاف نهاده اند... همچنان که ديروز مبلغي هنگفت: «سه هزار تنگه» به سر بهاي من تعيين کرده اند و من در شکم که چرا خود، سر پرمقدارم را به چنين مبلغ گزافي نفروشم...» آري! به همين دليل نصرالدين خشم و کين دشمنان را برمي انگيخت و او را مي راندند، تعقيبش مي کردند، بددين و جهنمي اش مي خواندند و بيهوده سعي مي کردند ابله و بيکاره اش بشناسانند و در نزد مردم بي اعتبارش کنند. اما هر بار پيروزي با او بود و شکست و ناکامي نصيب دشمنان و...