تخفیف ویژه!
کد شناسه :93191

كيميا

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب كيميا - توهمات بيمارگونه هر شب به سراغش مي آمد. توهماتي دوزخي و در عين حال آسماني، توهماتي با ندايي شيطاني و در عين حال آميخته به آواي فرشتگان. نخستين بار بود که ابرهاي روشن و تيره پيش چشمش نمودار گشت، توده سنگيني که تمامي فضاي اتاق خوابش را، تمامي افکارش را، تمامي وجودش را در بر گرفته بود. فکر مبارزه با اين توهمات لحظه اي او را آسوده نمي گذاشت. امانش بريده بود. توانايي اش روز به روز کاهش مي يافت. اصواتي گنگ و جملاتي نامتوازن و پرمعما شبانه روز در گوشش زنگ مي زد. خود را در ويتريني شيشه اي محبوس مي ديد و در پس اين ويترين شيشه اي، همگان(تمامي دنيا ) با زباني نا آشنا با او سخن مي گفتند؛ سخني کش دار، بي پايان و بي محتوا. غباري مه آلود بين او و واقعيت سايه افکنده بود، غباري که يگانگي روح و شخصيتش را خدشه دار مي کرد و او را به قهقرا مي برد. اما به ناگاه آن همه هياهو به سکوت نشست، سکوتي مرگبار که به تنهايي او دامن مي زد، سکوتي که رنگي از جنون داشت و بي رحمانه رودي از اشک بر چشمانش جاري مي ساخت، سکوتي که به نحوي بيمارگون او را آزار مي داد. همچون مجسمه اي سنگي توان نفس کشيدن را از دست داده بود، مرده اي بود که نااميدانه آرزوي زيستن داشت و...