تخفیف ویژه!
کد شناسه :93138

شناخت اصالت وجعل آثار تاريخي ايران باستان

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب شناخت اصالت وجعل آثار تاريخي ايران باستان - با مطالعه اين کتاب مرجع، مي‌توانيد کارشناس آثار باستاني شويد. اين كتاب از معتبرترين و بديع ترين کتب تخصصي به منظور کشف تقلب، جعل و تزوير در آثار تاريخي، فرهنگي و هنري به شمار مي آيد و مي تواند به عنوان منبعي قوي افراد مشغول در اين حيطه را راهنمايي کند. اثر حاضر در هشت فصل تنظيم شده و حاوي تصاوير فراوان و بررسي هاي تفصيلي پيرامون اشيائي است که براي نخستين بار در ايران مورد رمزگشايي قرار مي گيرند. اين کتاب اولين منبع و مرجع علمي و تخصصي شناخت آثار باستاني، تعيين اصالت، تاريخ گذاري و کشف و جعل در سفالينه‌ها، مهرهاي باستاني، سکه ها، ريتون ها، الواح و کتيبه ها، مجموعه هاي مفرغي و فلزي، تنديس‌ها، اسناد، مجسمه‌ها، کتب خطي، پيکرك ها، کاغذها، موميايي ها و ... مي باشد.