حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :14494

کتابهای نارنجی (8)لحاف ننه سرما

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب کتابهای نارنجی (8)لحاف ننه سرما : بخشی از کتاب- هوا سرد بود. ننه سرما کجا بود؟ تو آسمان بود. چی کار می کرد؟ تند تند لحافش را در هوا می تکاند. پارام... پارام.... ننه سرما، لحافش را تکان می داد، اما نمی دانست که لحاف سوراخ است و پنبه ها ریزه ریزه از آن بیرون می ریزند. طفلکی ننه سرما!...پارام... پارام و....