تخفیف ویژه!
کد شناسه :72485

دولت پنهان

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب دولت پنهان : كتاب دولت پنهان روايت تحليلي دقيقي است از روند تاريخي افول سامان‌يافته قانون اساسي در ايالات متحده آمريكا و برآمدن تدريجي دولت سايه در اين كشور. به‌رغم آن‌كه شكل ظاهري دولت برخاسته از قانون اساسي مصوب انقلاب آمريكا (1776)، از جمله اصل بنيادي تفكيك قوا در كليت خود، هنوز برقرار است، با اين حال، ( جمهوري با فضيلت) توماس جفرسون در صدر انقلاب آمريكا اكنون به نقطه‌اي رسيده است كه عملاً توسط يك اليگارشي قدرتمند و ثروتمند امّا به‌شدت نهادي شده و متصلب كنترل مي‌شود. از منظري ديگر، مفهوم (دولت پنهان) كه نويسنده هشيارانه به‌كار گرفته است روايت هولناكي است از تجسم واقعي ساختاري كه به ( دولت امنيت ملي) تعبير مي‌شود. تحليل تفصيلي و موشكافانه (مايك لافگرن) از ساختار و عناصر تشكيل‌دهنده (دولت پنهان) و كيفيت مناسبات دروني بين آنها-كه پشت ساختار حقوقي دولت مبتني بر قانون اساسي لانه كرده و به‌خوبي استتار شده است- به‌روشني نشان مي‌دهد كه هر دو دولت، دولت رسمي و دولت سايه، هر دو ساكن و مقيم واشنگتن هستند؛ دو روح در يك بدن. اما واقعيت تلخ نظام سرمايه‌داري پيشرفته آمريكائي كه هنوز در شعار و گفتمان رسمي از داعيه‌هاي اوليه دموكراسي ليبرال كلاسيك دفاع مي‌كند اين است كه دولت سايه در عمل هدايت فرمان حكومت‌گري را در دست دارد. اين كتاب ارزشمند به‌فهم بهتر و دقيق‌تر جامعه كتاب‌خوان و اهل تحليل ايراني از كيفيت مناسبات واقعي قدرت در ايالات متحده كمك مي‌كند و...