تخفیف ویژه!
کد شناسه :93019

برف در پرو

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب برف در پرو - بخشي از كتاب - در نقاش حسي مي‌آمد و مي‌پريد و او را نرم نرمک به خيالي گنگ نزديک مي‌کرد. انتظاري عبث که با چشمان بسته، آواز مرغک را بشنود، اما جز سکوت نبود. مدتي ماند. پلک که گشود؛ آن چه تا کنون، از نظرش نهان مانده بود، را ديد. سرانگشتان نگارين باريک و حنايي دستي که مرغ بر آن نشسته بود. سبابه که مرغ بر آن آشيان داشت؛ به طرف بالا دراز شده و به چيزي اشارت داشت؛ که نبود. سه انگشت ديگر تا شده با فاصله از گودي کف دست رديف شده بود. انگشت شصت زاويه قائمي با انگشت اشاره داشت. فشار پنجه‌هاي نازک مرغ، گوشت اطراف انگشت را فشرده بود و...