تخفیف ویژه!
کد شناسه :92966

پانصد سال آشپزي عثماني

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب پانصد سال آشپزي عثماني - يكي از امتيازات كاربردي دانش تاريخ اجتماعي امكاني است كه براي بازسازي ميراث تاريخي فرهنگي مردمان در زمينه زندگي روزانه فراهم مي سازد. از چنين رويكردي، پژوهش نويسنده اين كتاب در باب خوراك را مي توان دريچه اي به محيط زيست، اوضاع اقتصادي و چه بسا مناسبات اجتماعي جامعه افسانه اي عثماني دانست و...