تخفیف ویژه!
کد شناسه :7456

روزگاران

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب روزگاران - روزگاران ايران نگاه ديگري به تاريخ اين سرزمين است، از آغاز تا امروز. در اين نگاه تازه، دورنماي گذشته كوتاه و گذرنده است اما سرسري و شتابكارانه نيست: رويدادها به اجمال در بيان مي آيد اما بيان در حد ممكن از تامل خالي نيست. فرمانروايان از يادرفته با خودكامگي ها، شكست ها و پيروزي هايشان در اين نگرش در پي هم از پيش چشم عبور مي كنند و در اين عبور رستخيز گونه كه مرور بر تاريخ است، سعي مي شود تا كارهايشان تفسير شود. خط سير كردارهايشان دنبال گردد و نقش آن ها در تمدن و فرهنگ ايران كه جز به ندرت و آن نيز غالبا به طور نا خواسته، سازنده هم نيست ارزيابي گردد و...