تخفیف ویژه!
کد شناسه :92913

جنگ عشق آدم ها

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب جنگ عشق آدم ها - وقتي زمان مي گذرد، آن چه امروز رخ داده، در ذهن آيندگان مانند يك داستان خواهد بود. اين چنين است كه برخي حقايق داستان مي شوند و داستان هايي از حقايق گذشته سخن مي گويند. اين كتاب حكايت مردمي است كه به تمدن شان افتخار مي كردند تا حدي كه خود را از تدبير و سياست بي نياز مي دانستند ؛ حقيقتي تلخ از شكست شهر آباد و مغرور نيشابور در مقابل قومي كه گرچه سابقه تربيت و فرهنگ نداشتند، اما خود را بر حق و ناجي مردم ستمديده در مقابل دروغگويان مي دانستند. شايد از آن چه در مورد قوم مغول نمي دانستيد به شگفت آييد و...