حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :8384

فرانکشتاین یا پرومته نوین

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب فرانکنشتاین یا پرومته نوین: حادثه ای که مبنای این داستان است غیر از قصه ی صرف اشباح و افسون و جادوست. بداعت و تازگی موقعیت هایی که در داستان وصف می شود دلیل و عذر آن است و با آن که خود حادثه به صورت واقع ای طبیعی نامحتمل است، دیدگاهی تخیلی عرضه می کند که دریچه ای برای نمایش امیال و آرزوهای بشری است در سطحی جامع تر و کوبنده تر از آنچه مناسبات عادی رویدادهای موجود بتواند القا کند و...