تخفیف ویژه!
کد شناسه :92799

ايده آليسم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب ايده آليسم - در اين اثر نگارندگان مي كوشند؛ برخي دلالت هاي فلسفي را كه از آموزه هاي بنيادين حكمت متعاليه به دست مي آيد، پيش روي خواننده محترم قرار دهند تا از رهگذر اين دلالت ها نشان داده شود فلسفه ملاصدرا را فراسوي صورت هستي شناختي اش، سيرتي معرفت شناختي - ايده آليستي (از نوع كانتي) را در خود نهفته دارد. براي تحقق اين منظور، ابتدا فهم نويسندگان از چهارچوب ايده آليسم كانتي در فصل نخست اين كتاب تقديم خوانندگان گرامي شده و نكته كليدي مد نظر در آن كه همانا سوبژكتويسم در حس و فاهمه مي باشد، تبيين شده است و...