تخفیف ویژه!
کد شناسه :88651

انسان موجود ناشناخته

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب انسان موجود ناشناخته - نويسنده اين کتاب فيلسوف نيست؛ اهل علم است که قسمتي از عمر خود را در آزمايشگاه ها براي مطالعه موجودات زنده و قسمتي از آن را در دنياي پهناور براي ديدن و شناختن جامعه انساني گذرانده است و مدعي نيست اموري را که خارج از قلمرو تحقيقات علمي واقعند، بداند. در اين کتاب سعي کرده است که بين (معلوم) و (محتمل) را به وضوح تميز دهد و وجود (ناشناخته) را از (ناشناختني) جدا کند و انسان را چون مجموعه مطالعات و تجربياتي که در تمام اعصار و همه کشورها شده، در نظر آورد. اين کتاب رسالتي جز اين انديشه ندارد که مجموعه اي از اطلاعات علمي را که در اين عصر درباره انسان موجود است، در دسترس عموم بگذارد و...