تخفیف ویژه!
کد شناسه :92703

طبيب مسير

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب طبيب مسير - داشتم تاول پايش را تخليه مي كردم كه خيلي آهسته گفت: من ناهار نخوردم. تجربه ي پزشكي ام خوب مي دانست كه اين جمله، زماني كه سوزن زير پوست بيمار است، چه معنايي دارد. من دارم غش مي كنم! اين را گفت و واقعا بيهوش شد. از يكي از جوان هايي كه داشت فلافل درست مي كرد خواستم برايم مقداري آب و نمك و شكر بياورد، تا با آن محلولي درست كنم و افت تند و فشار بيمار را جبران كنم. جوان عراقي رفت و به سرعت باد برگشت و با جديت، شروع كرد به پاشيدن شكر خشك، روي صورت مرد بيهوش! و...