تخفیف ویژه!
کد شناسه :93996

خون و نفت

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب خون و نفت - مركز مطالعات و امور رسانه قحطاني حكم اتاق فرمان ماموريت هاي مخفي را داشت. ماموران امنيتي اي كه قرار بود اين عمليات را به انجام برسانند به گروه مداخله سريع سعودي معروف بودند. فرمانده شان مامور امنيتي و مامور سابق اطلاعات كشور بود كه «خاشقچي» از زمان لندن مي شناختش «ماهر مطرب» كه همان چند ماه قبل در تور چند هفته اي سفر محمد به آمريكا در عكس هاي كتابش حضور داشت. ماهر گروهي از ماموران امنيتي و كلنل صلاح «محمد الطبيقي» را با خود برد. طبيقي پزشكي بود كه در وزارت كشور كار مي كرد و همچنين مديريت شوراي علمي پزشكي قانوني رياض را بر عهده داشت. حضور طبيقي نشان گر اين موضوع است كه قتل خاشقچي از همان ابتدا در دستور كار قرار داشت و...