تخفیف ویژه!
کد شناسه :92702

انجمن منتظران رهبر

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب انجمن منتظران رهبر - ناگهان صداي "بيسوني بيگ" قطع شد و سرش را پايين انداخت اشكي از پشت عينك ته استكاني اش چكيد و بي درنگ تن فرتوتش لرزيد و سخت گريه كرد. سكوتي در اتاق حاكم شد. "شيخ علي سحاب" كه شور گرفته بود، بلند شد و با صداي كلفتش فرياد زد: رهبر فقط "مصطفي نحاس". مردم پشت سرش تكرار كردند. جناب كامل كه انگار فهميده بود حاضرين از شلوغي ، گرما، تشويق و شعار خسته شده اند، به سمت ميكروفون رفت و از آن ها تشكر كرد. فاتحه اي براي روح رهبر خواندند و...