تخفیف ویژه!
کد شناسه :103518

افسانه های قوم مایا

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

توضیحات کتاب افسانه های قوم مایا - این اثر حاوی قصه هایی بوده که در میان آن ها چهار داستان توصیف رقص های مختلف است و سه داستان در طلب ذرت، سفر به دیگر سو و خورشید و ماه نیز مستثناست. این سه داستان اساس اسطوره ی ذرت، اسطوره ی دنیای پس از مرگ و اسطوره ی خورشید و ماه را می نمایاند.
25 قصه ی دیگر همراه با چهار توصیف رقص های مختلف، بیشتر مختص مردمان اطراف دریاچه ی آتیتلان است که در زیر نور خورشید همچون نقره می درخشد. در اطراف این دریاچه چهارده شهر کوچک است که تمامی ساکنان آن در میراث قوم مایا شریکند و...
( فروشگاه اینترنتی آثار بوک )
چکیده کتاب افسانه های قوم مایا : این کتاب، حاوی 32 قصه ی عامیانه ی قوم مایا بوده که هدف آن ها آشنایی شما با فرهنگ های مختلف، دانستن افسانه ها، اسطوره ها و فولکلور آنان می باشد.